"Glass is movement, where one idea originates the next one"

press 

 Андрій Петровський – один з яскравих представників середньої генерації художників скла, активний учасник міжнародних симпозіумів, досвідчений педагог. Він розвиває базові ідеї школи гутного скла Львівської національної академії мистецтв, яка тяжіє до синтезу традиції та сучасних концепцій образотворчості. Серед колег відзначається індивідуальним мисленням, що проявляється як у тематиці, так і в образно-асоціативному ладі творів.

Від часу закінчення у 1998 році профільної кафедри художнього скла Андрій Петровський розбудовує свою творчу програму в широкому діапазоні прикладних і станкових форм. Йому притаманний пошук адекватних техніко-виражальних засобів навіть для ужиткових виробів. Асоціативна палітра його творів підтримується численними технологічними новаціями, завдяки яких не лише досягається несподівана комбінація фактур і кольору, але й «режисерується» дотичний до кожної композиції простір. Такі твори А. Петровського, як «Амфора Геракла», «Розмова ангелів», «Вавилонська вежа», «Різдво» промовисті всією структурою узгоджених образних рис, залишаючи в свідомості глядача виразний метафоричний слід. На сьогодні Андрій Петровський демонструє стійку тенденцію до розкриття своїх нових унікальних творчих потенцій, а свій багатий творчий досвід дарує своїм учням.
 
Андрій Бокотей

 

Природні стихії вогню, повітря та землі у поєднанні з роботою художника-скляра породжують нову містичну реінкарнацію творчості, втілену у пластиці художнього скла.

Художнє скло – зароджене гутою, переосмислене в часі, набуло нових культурних змістів. Інтелектуальний підхід в художньому склі виник в середині ХХ ст. і породив феномен сучасного мистецтва – авторське художнє скло.
 
Андрій Петровський – представник генерації художників-склярів кінця ХХ - початку ХХІ ст., вихованої на традиціях львівської школи художнього скла. Змістом його творчості є експеримент, пошук, індивідуальний підхід. Творча програма художника увібрала в себе традиції львівської гути і сучасні європейські тенденції, використовуючи новітні техніко-технологічні підходи, принципово нові прийоми формотворення і декорування художнього скла, формує авторську манеру митця.
 
Гута – концентрація емоцій помножена на талан митця, закарбована у вогні і повстала у просторі. Це особливий світ з властивою душею, норовом, лексикою. 
 
Захоплення гутою заклало підґрунтя художнього методу Андрія Петровського, який полягає у поєднанні традиційних ужиткових об’єктів і просторових композицій, характерних для станкового мистецтва. Фіксуючи момент зародження ідеї, її трансформацію і втілення в просторі, автор враховує фізику матеріалу, його естетичне навантаження. Художник досліджує скломасу з метою виявлення її просторово-пластичних, світло-кольорових  властивостей. Великий діапазон тематичних звернень скляра дозволяє виокремити його роботи у творчі серії: утилітарно-декоративну, скульптурну, абстрактні композиції. Акцент припадає на образність  форми та гармонії пропорційності. Комбінаторика безколірного і кольорового скла, застосуванні склонитки, техніки шліфування, рифлення, металізації – улюблені прийоми Андрія Петровського. 
 
Лише досконале володіння технікою, може примусити глядача забути про неї. 
 
О.Роден
 

 
 
Упродовж творчої діяльності митець виявив себе як активний учасник арт-проектів в Україні та за кордоном. Роботи Андрія Петровського представляють львівську школу скла на численних виставках і симпозіумах. Задуми і ідеї художника оцінені критиками і глядачем у Австрії, Бельгії, Голландії, Італії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словенії, Франції, Швейцарії.

 

Роксолана Фур